Tachográf webshop

Bejelentkezés az Intranetbe

Figyelem! Október 1-től változások lépnek életbe!

Az 1266/2009/EU rendeletben bevezetett módosítások legnagyobb jelentőségű eredménye az, hogy bármely, 2011. október 1.és 2012.október 1. után beszerelt, vagy üzemeltetett menetíró készülék már kötelezően meg kell, hogy feleljen az újonnan alkalmazandó előírásoknak. A 2012.október 1.-én hatályba lépő jogszabályváltozásnak az új VDO DTCO 2.0 verziójú digitális tachográf megfelel.

 

 DTCO 2.0

„E rendelet nem írja elő azt, hogy az alkalmazását megelőzően beépített, működő digitális tachográfokat le kell cserélni.”

Fentiekből következik, hogy az 1266/2009/EU rendeletet a 2011. október 1.és 2012.október 1. után aktivált¹ menetíró készülékekre kell alkalmazni, nem pedig a hatályba lépés után forgalomba helyezett járművekre. Azokat a járműveket, melyekben a tachográf 2012.október 1. után lesz aktiválva, üzembe helyezve, kizárólag az 1266/2009/EU rendeletben leirt műszaki paramétereknek megfelelő menetíró készülékkel lehet levizsgáztatni.

¹Az „aktiválás” meghatározását a Tanács 3821/85/EGK rendelete I.B mellékletének I. fejezete tartalmazza az a) pontban, miszerint:
„azon fázis, amelyben a menetíró készülék teljes mértékben üzemképessé válik, és valamennyi funkcióját üzembe helyezi, beleértve a biztonsági funkciókat is”, amit a szervizkártya első behelyezésével valósítunk meg. 

Azt hogy az aktiválást, üzembe helyezést ki végezheti azt a 3821/85/EGK rendelet 10. módosítása a 124/2005 GKM. rendelet 5. bekezdése írja elő.
(4) A digitális tachográf üzembe helyezését, aktiválását és javítását a digitális tachográf gyártója, vagy annak a külön jogszabály szerint a közlekedési hatóság által elismert hazai képviselője (a továbbiakban: a készülékgyártó hazai képviselete) által e tevékenységre a tachográf típusa tekintetében szerződéssel megbízott, a gépjárműfenntartó szervezetek személyi és dologi feltételeiről szóló rendeletben meghatározott digitális tachográf műhely végezheti.

Ügyfélszolgálat: +36(1) 403-2533 / vdo@transautomat.hu
Központ: +36(1) 405-1849 / vdo@transautomat.hu

A TransAutomat Kft. a VDO Kienzle illetve Continental Automotive GmbH
termékeinek magyarországi vezérképviselete.