Tachográf webshop

Bejelentkezés az Intranetbe

Jogszabály
 

     
Jogszabályok
 ..
Letöltés

75/2016 (XII.29) NFM rendelet a menetíró készülékekről
A nemzeti fejlesztési miniszter 75/2016. (XII. 29.) NFM rendelete a menetíró készülékről 

   75/2016 NFM      
Az Európai Parlament és a Tanács 165/2014/EU rendelete 
( 2014. február 14. ) a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről, a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről szóló 3821/85/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről és a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok összehangolásáról szóló 561/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról
   165/2014/EU        

A BIZOTTSÁG (EU) 2016/799 Végrehajtási rendelete
a menetíró készülékek és alkatrészeik kialakítására, tesztelésére, beépítésére, működtetésére és javítására vonatkozó követelményeket meghatározó 165/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról

   2016/799/EU      

A Bizottság (EU) 2018/502 végrehajtási rendelete(2018. február 28.)
a menetíró készülékek és alkatrészeik kialakítására, tesztelésére, beépítésére, működtetésére és javítására vonatkozó követelmények meghatározásáról szóló (EU) 2016/799 bizottsági végrehajtási rendelet módosításáról

   2018/502/EU  
Az Európai Parlament és a Tanács 561/2006/EK rendelete
( 2006. március 15. ) a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális
jogszabályok összehangolásáról, a 3821/85/EGK és a 2135/98/EK
tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 3820/85/EGK tanácsi rendelet
hatályon kívül helyezéséről.
.
 561/2006/EK 
 
 561/2006/EK  1. SZÁMÚ IRÁNYMUTATÁSA:
A minimális pihenőidőtől és a maximális vezetési időtől való kivételes eltérés annakérdekében, hogy a gépjármű megfelelő megállóhelyre érhessen. 
 . 561/2006/EK/1    
 561/2006/EK  2. SZÁMÚ IRÁNYMUTATÁSA:
A járművezető által az 561/2006/EK rendelet hatálya tartozó jármű
átvételének vagy leadásának szokásos helyétől különböző helyre történő
utazással töltött idő rögzítése.
 . 561/2006/EK/2    
 561/2006/EK  3. SZÁMÚ IRÁNYMUTATÁSA:
Szünet, illetve napi vagy heti pihenő megszakításának elrendelése a
járműterminálokon, parkolókban vagy határátkelőhelyek területén való
mozgatása céljából
 . 561/2006/EK/3
 561/2006/EK  4.SZÁMÚ IRÁNYMUTATÁSA:
A vezetési idő digitális menetíró készülékkel történő rögzítése olyan esetekben,
amikor a járművezető gyakori vagy többszöri megállással járó fuvarozási
műveletet végez
.  561/2006/EK/4    

561/2006/EK  5.SZÁMÚ IRÁNYMUTATÁSA:
2007. árpilis 12-i bizottsági határozatban rögzített tevékenységek igazolására szolgáló formanyomtatvány

.  561/2006/EK/5

84/2009. (XII. 30.) KHEM rendelet: a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésével, továbbképzésével, utánképzésével és vizsgáztatásával összefüggő díjakról

 
..  84/2009. (XII.30) KHEM 
2001. évi IX. törvény a nemzetközi közúti fuvarozást végző járművek
személyzetének munkájáról szóló Európai Megállapodás (AETR) kihirdetéséről
 
 ..  AETR
Bírságtáblázat - 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet a közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással
összefüggő hatósági feladatokról
 
 .  156/2009/KR
44/2015. (VII. 20.) NFM rendelet
a gépjárműfenntartó tevékenység személyi és dologi feltételeiről szóló 1/1990. (IX. 29.) KHVM rendelet, valamint a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről szóló, 1985. december 20-i 3821/85/EGK tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló 124/2005. (XII. 29.) GKM rendelet módosításáról

 .  44/2015/NFM
42/2007. (IV. 4.) GKM rendelet a közúti közlekedésben használt menetíró
készülékekről szóló, 1985. december 20-i 3821/85/EGK tanácsi rendelet
végrehajtásáról szóló 124/2005. (XII. 29.) GKM rendelet módosításáról
 
 .  42/2007/GKM
43/2007. (IV. 4.) GKM rendelet a közúti szállításra vonatkozó egyes
szociális jogszabályok alapján végzett közlekedési hatósági ellenőrzés
részletes szabályairól
 
.  43/2007/GKM
66/2007. (IV. 4.) Korm. rendelet a közúti szállítást végző egyes járművek
személyzete vezetési és pihenőidejének ellenőrzéséről
 ..  66/2007/KR
124/2005. (XII. 29.) GKM rendelet a közúti közlekedésben használt menetíró
készülékekről szóló, 1985. december 20-i 3821/85/EGK tanácsi rendelet
végrehajtásáról 

 
 ..  124/2005/GKM
A Tanács 2135/98/EK rendelete (1998. szeptember 24.) a közúti
közlekedésben használt menetíró készülékről szóló 3821/85/EGK
rendelet, továbbá a 3820/84/EGK és a 3821/85/EGK rendeletek
végrehajtására vonatkozó 88/599/EGK irányelv módosításáról

 
 ..  2135/98/EK
Az Európai Parlament és a Tanács 22/2006/EK irányelve ( 2006. március 15. )
a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályokkal kapcsolatos
3820/85/EGK és a 3821/85/EGK tanácsi rendelet végrehajtásának
minimumfeltételeiről és a 88/599/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül
helyezéséről (EGT vonatkozású szöveg) - Nyilatkozatok

 
 .. 22/2006/EK
 
A BIZOTTSÁG 1266/2009/EU RENDELETE  (2009. december 16.)
a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről szóló 3821/85/EGK tanácsi rendeletnek a műszaki fejlődésre figyelemmel történő tizedik kiigazításáról
..

1266/2009/EU

 

A BIZOTTSÁG 2010/48/EU IRÁNYELVE  (2010. július 5.)
a gépjárművek és pótkocsijuk időszakos műszaki vizsgálatáról szóló 2009/40/EK

európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a műszaki fejlődéshez történő

hozzáigazításáról

..

48/2010/EK

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 661/2009/EK RENDELETE  (2009. július 13.)

a gépjárművek, az ezekhez tervezett pótkocsik és rendszerek, alkatrészek

valamint önálló műszakiegységek általános biztonságára vonatkozó

típus-jóváhagyási előírásokról

..

661/2009/EK

 

 

Ügyfélszolgálat: +36(1) 403-2533 / vdo@transautomat.hu
Központ: +36(1) 405-1849 / vdo@transautomat.hu

A TransAutomat Kft. a VDO Kienzle illetve Continental Automotive GmbH
termékeinek magyarországi vezérképviselete.