Jogi nyilatkozat

A WWW.TRANSAUTOMAT.EU HONLAP JOGI NYILATKOZATA

A weboldal domain-neveinek tulajdonosa a Trans-Automat Kft.

A weboldal használatának megkezdésével valamennyi felhasználó ráutaló magatartással elfogadja az alábbiakban meghatározott felhasználási és adatvédelmi feltételeket és szabályokat.

  1. SZERZŐI JOGOK

A weboldal tartalmának szerzői joga a Trans-Automat Kft-t illeti meg, kivéve azon eseteket, ha a konkrét dokumentumban más forrás van feltüntetve, vagy a szerzői joggal kapcsolatban egyéb közlés történik. A weboldalon szereplő információk – ellenkező rendelkezés hiányában – változatlan tartalommal, a forrás megjelölésével szabadon terjeszthetők. A weboldalon közzétett, harmadik személyek szellemi alkotásait (cikkek, tanulmányok) felhasználni kizárólag a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény rendelkezései szerint lehetséges. Minden, e korlátokat átlépő felhasználáshoz az adott szerző hozzájárulása szükséges.
Trans-Automat Kft. Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye:H-1162 Budapest, János u 34., cégjegyzéket vezető bíróság és cégjegyzékszám, Fővárosi Bíróság, mint cégbíróság Cg. 01-09-079092, adószáma: 10602098-2-42

  1. INFORMÁCIÓK

Az Trans-Automat Kft weboldalain megjelenő információk, adatok, feltételek kizárólag tájékoztatásul szolgálnak, azok teljességéért, pontosságáért a Trans-Automat Kft. felelősséget nem vállal. A weboldal tartalma nem minősül közhiteles nyilvántartásnak, közokiratnak, vagy jogi tanácsadásnak, azt az Trans-Automat Kft. kizárólag tájékoztató jellegűnek tekinti. A megjelentetett információk nem minősülnek adó-, jogi- vagy egyéb tanácsadásnak. A weboldalon található információk alapján hozott, illetve az azokra alapozott üzleti döntésekből eredő károkért az Trans-Automat Kft. nem vállal felelősséget. A Trans-Automat Kft. fenntartja a jogot, hogy a honlap tartalmát részben vagy egészben bármikor megváltoztassa.
Csak a hivatalosnak minősített nyomtatott dokumentumok tekinthetők hiteles forrásnak.

  1. A WEBOLDAL HASZNÁLATA

A Trans-Automat Kft. nem tartozik felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a weboldalak használatából, azok használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek az információtovábbítási késedelemből, számítógépes vírusból, vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból származnak.

  1. A REGISZTRÁCIÓHOZ KÖTÖTT WEBOLDAL HASZNÁLATA

A honlap egyes részeinek és funkcióinak használata regisztrációhoz kötött. A regisztrációhoz kötött szolgáltatások elérése érdekében az ott meghatározott személyes adatok megadása szükséges. A regisztrációt követően a felhasználó nem kizárólagos jogosultságot szerez a Trans-Automat Kft. által szolgáltatott extra tartalmak eléréséhez. Az extra tartalmak elérése a Trans-Automat Kft. által egyedileg engedélyezett jogosultsági szintek által biztosított. A regisztrációhoz kötött szolgáltatások zárt tartalmainak információira külön jogszabályi rendelkezések vonatkoznak, a felhasználó köteles azokat bizalmasan kezelni. Regisztrációhoz kötött weboldalt minden felhasználó csak a saját azonosítójával és jelszavával használhatja. A felhasználói fiókadatok (azonosító és jelszó) bizalmas adatként történő kezelése a felhasználó felelőssége. Az azonosítót és jelszót a felhasználó kizárólag a saját nevében használhatja, harmadik félnek történő átengedése a Trans-Automat Kft. engedélye nélkül tilos. A felhasználó kárfelelősséggel tartozik a felhasználó felhasználói fiókadatainak illetéktelen harmadik személy általi felhasználásával okozott esetleges károkért. A Trans-Automat Kft. nem vállal felelősséget a felhasználó felhasználói fiókadatainak illetéktelen harmadik fél által történő felhasználása következtében fellépő közvetlen vagy közvetett kárért, adatvesztésért, elmaradt haszonért, üzleti vagy jó hírnév elvesztéséért. Amennyiben a felhasználó tudomására jut a felhasználói fiókadataival történő illetéktelen hozzáférés vagy annak kísérlete, köteles erről a Trans-Automat Kft.-t haladéktalanul értesíteni. A felhasználó köteles a weboldal regisztrációhoz kötött oldalainak használatát lehetővé tevő jelszavakat és azonosítókat a weboldal kérésére haladéktalanul megváltoztatni.

  1. KAPCSOLÓDÓ HONLAPOK

Az Trans-Automat Kft weboldala tartalmazhat olyan kapcsolódási pontokat (ún. hiperlinkek vagy hiperhivatkozások), amelyek más internetes honlapokhoz nyújtanak automatikus kapcsolódási lehetőséget. A külső hivatkozások követésével letöltött tartalom nem áll a Trans-Automat Kft. befolyása alatt. A kapcsolódó honlapokhoz a Trans-Automat Kft. weboldala csupán hozzáférést közvetít, azonban nem vállal semmilyen természetű kötelezettséget, felelősséget a honlapokért vagy az azokon elhelyezett információkért, abban az esetben sem, ha azokat a Trans-Automat Kft. valamely alkalmazottja, megbízottja átnézte vagy jóváhagyta. A Trans-Automat Kft. nem vállal felelősséget olyan, harmadik fél által létrehozott, továbbított, tárolt, hozzáférhetővé tett, vagy publikált tartalmakért, melyekhez a Trans-Automat Kft. weboldalai kapcsolódnak, vagy amelyekre hivatkoznak. A Trans-Automat Kft. továbbá nem felel más weboldal tulajdonos titoktartási és adatvédelmi gyakorlatának betartásáért.

  1. JOGKÖVETKEZMÉNYEK

A jelen jogi nyilatkozatban foglaltak megsértése esetén a Trans-Automat Kft. haladéktalanul megteszi a szükséges jogi lépéseket.

  1. A JOGI NYILATKOZAT MEGVÁLTOZTATÁSA

A Trans-Automat Kft. fenntartja jelen Jogi nyilatkozat megváltoztatásának jogát, amelyről minden esetben a weboldal ezen részén értesíti felhasználóit.

Időpontfoglalás